Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, June 8, 2011

Phương pháp quét rất hay,nó khắc phục được việc thiếu Port của IC 89C51,chỉ có 4 Port.Bình thường bạn làm mạch đếm như trên sẽ hết 4 Port của IC nhưng nhờ phương pháp quét bạn chỉ mất 1 port và 1 port làm chân điều khiển đóng ngắt nguồn cấp cho Led,như vậy 1 port ta có thể tăng 1 số lượng led 7 đoạn khá nhiều đó.

Hôm nay chip chia sẻ cùng các bạn sơ đồ nguyên lý cùng code lập trình asem quét led 7 đoạn từ mã 0000-9999.Led 7 đoạn trong Protues tên là 7SEG như vậy bạn cần tìm loại có chân chung là Anot nhé,vì mình dùng loại này.

Các chân từ A,B,C,D,E,F,G,DP lần lượt được nối với Chân IC port 2 là 2.0,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5.2.6,2.7 còn 4 chân còn lại của led 7 đoạn là 1 2 3 4 tương ứng với 3.0,3.1,3.2,3.3.

Lập trình các bạn cứ tách 2 con led 7 đoạn ra,bắt đầu lập trình cho nó thôi?

Code:

ORG 00
MAIN:
MOV R1,#0
LAPLAI:MOV R0,#0
LAP:CALL HIENTHI
INC R0
CJNE R0,#100,LAP
INC R1
CJNE R1,#100,LAPLAI
JMP MAIN
HIENTHI:
MOV R7,#100
QUET:MOV P3,#00H
MOV A,R0
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
SETB P3.1
CALL DELAY
CLR P3.1
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.0
CALL DELAY
CLR P3.0
CALL DELAY
MOV A,R1
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
CALL DELAY
SETB P3.3
CALL DELAY
CLR P3.3
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.2
CALL DELAY
CLR P3.2
CALL DELAY
RET
DJNZ R7,QUET
MALED:DB 11000000B,11111001B,10100100B,10110000B,10011001B,10010010B,10000010B,11111000B,10000000B,10010000B
RET
DELAY:
MOV R3,#35
LAP1:
MOV R2,#20
LAPA:
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R2,LAPA
DJNZ R3,LAP1
RET
END


Do chip mới vào nghề sẽ không tránh khỏi sai xót,ai có ý kiến thắc mắc commnet bên dưới nhé?

DEMO


Blog Điện Tử | Tin Học

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts