Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Saturday, June 11, 2011

Dạo này chỗ chip bị mất Internet không thường xuyên cập nhật bài viết thường xuyên cho các bạn được.Hôm nay lượn lờ ra quán nét Chip post cho các bạn xem Design mạch đèn giao thông.hehe.
mọi thắc mắc các bạn vui lòng comment bên dưới nhé,.

Led 7 đoạn 1 bên trái - Led 7 đoạn 2 bên phải.
►Xanh 1 - Đỏ 2 (chính là led đơn)
+Led1:40 giảm xuống 0(Led 7 đoạn)
+led 2:45 giảm xuống 5(Led 7 đoạn)

►Vàng 1 - Đỏ 2(chính là led đơn)
+Led1:5 giảm xuống 0
+led 2:5 giảm xuống 0

►Đỏ 1 - Xanh 2(chính là led đơn)
+led1:35 giảm xuống 5
+led 2:30 giảm xuống 0

►Đỏ - Vàng 2(chính là led đơn)
+led1:5 giảm xuống 0
+led 2:5 giảm xuống 0

code
ORG 00H
MAIN:
CALL CTA
CALL CTB
CALL CTC
CALL CTD
JMP MAIN

CTA:
MOV P1,#10000100B
MOV R0,#40
MOV R1,#45
LAPA:CALL HIENTHI
DEC R0
DEC R1
CJNE R0,#5,LAPA
RET

CTB:
MOV P1,#01000100B
MOV R0,#5
MOV R1,#5
LAPB:CALL HIENTHI
DEC R0
DEC R1
CJNE R0,#0,LAPB
RET

CTC:
MOV P1,#00110000B
MOV R0,#35
MOV R1,#30
LAPC:CALL HIENTHI
DEC R0
DEC R1
CJNE R0,#5,LAPC
RET

CTD:
MOV P1,#00101000B
MOV R0,#5
MOV R1,#5
LAPD:CALL HIENTHI
DEC R0
DEC R1
CJNE R0,#0,LAPD
RET


HIENTHI:
MOV R7,#100
QUET:
MOV P3,#00H
MOV A,R0
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.0
CALL DELAY
CLR P3.0
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.1
CALL DELAY
CLR P3.1


MOV A,R1
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#MALED
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.2
CALL DELAY
CLR P3.2
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
SETB P3.3
CALL DELAY
CLR P3.3
DJNZ R7,QUET


RET
MALED:DB 11000000B,11111001B,10100100B,10110000B,10011001B,10010010B,10000010B,11111000B,10000000B,10010000B
RET

DELAY:
MOV R4,#35
LAP:MOV R5,#35
LAPM:
NOP
DJNZ R5,LAPM
DJNZ R4,LAP
RET
END


Video DEMO

Bạn nào copy bài viết từ Blog Điện Tử |Tin Học vui lòng ghi rõ nguồn lại nhé.


(File Mô phỏng)  
(file Asm + Hex)
Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts