Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, June 1, 2011

Hôm nay đi học lập trình cho con 89c51,khó hiểu quá.hic hic.Chip giới thiệu cho các bạn code đèn nháy lập trình cho PORT 1 với 2 hiệu ứng.Việc nạp code bạn dùng phần mềm pinacle 52 để biên dịch còn phần mềm Protues dùng để mô phỏng hiệu ứng.CODE
ORG 00
MAIN:
CALL CTA
CALL CTB
JMP MAIN
CTA:
MOV P1,#00000000B
CALL DELAY
MOV P1,#00000001B
CALL DELAY
MOV P1,#00000011B
CALL DELAY
MOV P1,#00000111B
CALL DELAY
MOV P1,#00001111B
CALL DELAY
MOV P1,#00011111B
CALL DELAY
MOV P1,#00111111B
CALL DELAY
MOV P1,#01111111B
CALL DELAY
MOV P1,#11111111B
CALL DELAY
RET
CTB:
MOV P1,#00000000B
CALL DELAY
MOV P1,#10000000B
CALL DELAY
MOV P1,#11000000B
CALL DELAY
MOV P1,#11100000B
CALL DELAY
MOV P1,#11110000B
CALL DELAY
MOV P1,#11111000B
CALL DELAY
MOV P1,#11111100B
CALL DELAY
MOV P1,#11111110B
CALL DELAY
MOV P1,#11111111B
CALL DELAY
RET
DELAY:
MOV R0,#200
LAP:
MOV R1,#200
DJNZ R1,$
DJNZ R0,LAP
RET
END


Chúc các bạn thành công!!Hay thì comment lên Blog nhé.hihi

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts