Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, May 24, 2011

Hôm nay trong lúc lang thang trên mạng chip thấy code Random post của bác vnblogspot hay hay.chip post chia sẻ mọi người có chỉnh sửa border 1 chút.Vì code của bác ấy không có border trông hơi xấu.Chip đang cố sửa lại màu tiêu đề nhưng chưa được,đợi mấy hôm nữa chip sẽ cho ra lò bả Fix hoàn chỉnh nhé.
Bắt đầu thủ thuật:
1.Bạn vào bảng điều khiển -> Thiết kế -> thêm phần tử trang
2.Bạn copy hết đoạn code bên dưới rồi chèn vào nhé.

<!--Random Post Chipkool.tk-->
<table border="1" bordercolor="black" width="220" align="center" cellpadding="10" cellpacing="5" bgcolor="white"><tr>
<td width="30%" bgcolor="#FFFFFF" align="letf">

<style type="text/css"><!--
.random_post_content{width:100%;}
.random_post_content img {width:32px;height:32px;background-position: center;margin:7px;padding: 2px;border:#888 solid thin;}
.random_post_content_item {border-top:#888 thin dashed;}
.random_post_content_item table, .random_post_content_item tr, .random_post_content_item td {vertical-align: middle;}
.random_post_content_item table {margin-bottom:2px;margin-top:3px;}
.random_post_content_item:hover {background-color:#347235;}
.random_post_title a{text-transform:uppercase;font-size:12px;text-decoration:none;font-weight:bold}
.random_post_info a{font-size:11px;text-decoration:none;}
.random_post_content_item:hover .random_post_title a{color:#347235;}
.random_post_content_item:hover .random_post_info a{color:#347235;}
.random_post_content_item:hover .random_post_title a:hover{color:#347235;}
.random_post_content_item:hover .random_post_info a:hover{text-decoration:underline;}
--></style>

<div class="random_post_content" id="random_posts_id"></div>

<script type="text/JavaScript"><!--
// Collect all things from json files
// Create by ChipKool
// Copyright by Chipkool.tk
// Use the code without copyright agreement, you will be reported as spam

var Random_Max = 5;
var Total_Posts_Number = 0;
var Rand_Posts_Title = [];
var Rand_Posts_Url = [];
var Rand_Posts_Author = [];
var Rand_Posts_Comment_Number = [];
var Rand_Posts_Thumbnail = [];
var Rand_Posts_Snippet = [];

function Vbs_Random_Post(json){var entry;var re = /<\S[^>]*>/g;var str;var banner_begin_index;var banner_end_index;for (var i = 0; i < Random_Max; i++){entry = json.feed.entry[i];Rand_Posts_Title[i] = entry.title.$t;for (var k = 0; k < entry.link.length; k++){if (entry.link[k].rel == 'alternate'){Rand_Posts_Url[i] = entry.link[k].href;break;}}Rand_Posts_Author[i] = entry.author[0].name.$t;Rand_Posts_Comment_Number[i] = parseInt(entry.thr$total.$t);if ("content" in entry){Rand_Posts_Snippet[i] = entry.content.$t;}else if ("summary" in entry){Rand_Posts_Snippet[i] = entry.summary.$t;}else Rand_Posts_Snippet[i] = "";if (Rand_Posts_Snippet[i].search("bp.blogspot.com") != -1) Rand_Posts_Thumbnail[i] = entry.media$thumbnail.url; else {str = "src\u003d\"";banner_begin_index = Rand_Posts_Snippet[i].search(str);if (banner_begin_index == -1){Rand_Posts_Thumbnail[i] = "http://i1121.photobucket.com/albums/l502/chjpchjp1991/love1.gif";}else{Rand_Posts_Thumbnail[i] = Rand_Posts_Snippet[i].substring(banner_begin_index + str.length);str = "\""; banner_end_index = Rand_Posts_Thumbnail[i].search(str);Rand_Posts_Thumbnail[i] = Rand_Posts_Thumbnail[i].substring(0, banner_end_index);}} Rand_Posts_Snippet[i] = Rand_Posts_Snippet[i].replace(re, "");if (Rand_Posts_Snippet[i].length > 140){Rand_Posts_Snippet[i] = Rand_Posts_Snippet[i].substring(0, 140) + '...';}}Install_Random_Posts();}

function Install_Random_Posts(){var str_out = "";for (var i = 0; i < Random_Max; i++){str_out += '<div class="recent_post_content_item">';str_out += '<table width="0%" border="0">';str_out += '<tr>';str_out += '<td>';str_out += '<a href="' + Rand_Posts_Url[i] + '" title="' + Rand_Posts_Snippet[i] + '">';str_out += '<img src="' + Rand_Posts_Thumbnail[i] + '" width="32px" height="32px"/>';str_out += '</a>';str_out += '</td>';str_out += '<td>';str_out += '<div class="recent_post_title">';str_out += '<a href="' + Rand_Posts_Url[i] + '" title="' + Rand_Posts_Snippet[i] + '">';str_out += Rand_Posts_Title[i];str_out += '</a>';str_out += '</div>';str_out += '<div class="recent_post_info">';str_out += '<a href="' + Rand_Posts_Url[i] + '" title="' + Rand_Posts_Snippet[i] + '">';str_out += 'By ' + Rand_Posts_Author[i] + ' - ' + Rand_Posts_Comment_Number[i] + ' nhận xét';str_out += '</a>';str_out += '</div>';str_out += '</td>';str_out += '</tr>';str_out += '</table>';str_out += '</div>';}document.getElementById('random_posts_id').innerHTML = str_out;}

function Vbs_Get_Post_Num(json){Total_Posts_Number = json.feed.openSearch$totalResults.$t;if (Total_Posts_Number <= Random_Max){var start_index = 1;Random_Max = Total_Posts_Number;}else{var start_index = 1 + Math.floor(Math.random() * (Total_Posts_Number - Random_Max));
}document.write('<script type="text/JavaScript" src="http://chipkool.blogspot.com/feeds/posts/default?start-index=' + start_index + '&max-results=' + Random_Max + '&orderby=published&alt=json-in-script&callback=Vbs_Random_Post"><\/script>');}

--></script>
<script type="text/JavaScript" src="

http://chipkool.blogspot.com

/feeds/posts/default?max-results=0&alt=json-in-script&callback=Vbs_Get_Post_Num"><!-- --></script>
</td></tr></table>


Chúc bạn thành công! mọi chi tiết các bạn vui lòng comment bên dưới.►►Bạn thay tên Http://chipkool.blogspot.com thành tên miền của bạn nhé!!

Theo vnblogspot.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts