Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, May 25, 2011


Phần mềm mô phỏng môn điện tử số MultiMedia Logic Digital Circuit Design simulator

Đây là phần mềm cực hay , nhẹ , dễ sử dụng, dùng để mô phỏng mạch thiết kế giống theo lí thuyết môn điện tử số
Khi sử dụng lưu ý khi nối cần bấm giữ chuột, sau thiết kế xong chọn nút run
ví dụ bài 6-15


các bạn có thể xem thêm các ví dụ ở
Directory of C:\Program Files\Softronics\Mulimedia Logic\Examples


ADVANCED - Advanced examples
MODERATE - Moderate examples
BASIC - Basic examples
DEVICES - Device examples (shows how an individual devices work)
BITMAPS - Common area for Bitmap files used by some examples
TEXT - Common area for Text files used by some examples
WAVE - Common area for Wave files used by some examples


Directory of C:\MMLogic\EXAMPLES\Advanced


ROBOT3.LGI - Robot that knows how to follow a black line
ROBOT_HI.TXT - HI Word of memory that drives the Robot2 "State Machine"
ROBOT_LO.TXT - LO Word of memory that drives the Robot2 "State Machine"


Directory of C:\MMLogic\EXAMPLES\Moderate


BANDIT.LGI - One Armed Bandit (slot machine)


Directory of C:\MMLogic\EXAMPLES\Basic


UNKNOWN.LGI - Shows how "unknown" state is handled
DLFF.LGI - DLatch FlipFlop built from common gates
CLKRSFF.LGI - Clocked Reset/Set FlipFlop built from common gates
MSDLFF.LGI - Master Slave DLatch FlipFlop built from common gates
MSRSFF.LGI - Master Slave Reset/Set FlipFlop built from common gates
RSFF.LGI - Reset/Set FlipFlop built from common gates
JKFF.LGI - J-K FlipFlop built from common gates
HI.LGI - Fun with LEDs
LED8SPIN.LGI - Fun with 8 segment LEDs
MEMORY2.LGI - Uses a memory pattern to get LEDs to blink in patterns
MEMORY.TXT - Memory pattern for MEMORY2.LGI example
TEXT2.LGI - Fun with TEXT devices
PAUSE2.LGI - Fun with the PAUSE devices
PORTLED4.LGI - Expertments with talking over a hardware port
RANDOM2.LGI - Looks a little deeper at how the random device can be used
COUNTER2.LGI - Fun with LEDs and Waves


Directory of C:\MMlogic\EXAMPLES\Bitmaps


SLOT0-15.BMP - A set of 16 bitmaps showing slot machine symbols
COLORS.BMP - A single bitmap of colors
ROAD.BMP - A road for the Robot car to follow
CAR0-7.BMP - A set of 8 bitmaps showing a card in multiple directions
(4 with lights off, 4 with lights on).


Directory of C:\MMlogic\EXAMPLES\Devices


Examples with no desription here show how that named device works


ALU.LGI -
AND.LGI -
BITMAP.LGI -
PAUSE.LGI -
BUCKET.LGI -
BUZZER.LGI -
CLOCK.LGI -
COUNTER.LGI -
DEVICES.LGI - Summary of most devices
DISPLAY.LGI -
DUMMYIN.TXT - Used as data in for FileCopy example
DUMMYOUT.TXT - Used as data out for FileCopy example
FILECOPY.LGI - Example of FILEIN and FILEOUT devices
FLIPFLOP.LGI -
INVERT.LGI -
KEYB.LGI -
KEYP.LGI -
LED8.LGI -
LEDCOLOR.LGI -
MEMORY.LGI -
MUXES2.LGI -
MUXES4.LGI -
MUXES8.LGI -
NETCALL.LGI -
NETLISTN.LGI -
NETWORK.LGI -
OR.LGI -
OSCILAT.LGI -
PORTIN.LGI -
PORTOUT.LGI -
PULLUP.LGI -
RANDOM.LGI -
REMEMBER.LGI -
ROBOT1.LGI - Seeing Robot
ROBOT2.LGI - Drawing Robot
SELECT.LGI -
SIGNAL.LGI -
TEXT.LGI -
TIMER.LGI -
TRISTATE.LGI -
WIRE.LGI -
XOR.LGI -


Directory of C:\MMlogic\EXAMPLES\Text


COLORS.TXT - Text table of Color names
FUNCTION.TXT - Text table of ALU Function names
NUMBERS.TXT - Text table of Numbers
NUMBERS2.TXT - Text table of Numbers (padded with spaces)


Directory of C:\MMlogic\EXAMPLES\Wave


BELL.WAV - A dinner bell
THUD.WAV - A flip top snapping shut on a plastic sport bottle

Chipkool.tk

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts