Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, May 26, 2011


Khi bn có mt site mi, và mong mun đạt được traffic, k khng l thích hp vi vic này tt nhiên là Google ri. Vy bn làm thế nào có th xut hin nhanh hết mc có th trên Google và bt đầu tn dng công c thu hút traffic t nhiên min phí rt tuyt đó

Th thut th nht- To nhng backlinks có cht lượng t nhng blog min phí

Bn cn to nhng backlink cht lượng dn đến site mi ca bn. Vic này có th hoàn thành nhanh chóng và bn hoàn toàn không mt gì. Điu này tu vào vic bn viết nhng bài mi hay và nhanh như thế nào thôi, và bn s ch mt mt hai gi t khi bt đầu đến khi xong.
Vic bn phi làm là to ra 3 backlinks cht lượng tt t 3 blogs min phí, thêm na, bn cn viết 2 bài báo hoc thông cáo báo chí trên nhng site báo hoc thông cáo báo chí min phí và có rank cao

TO LP blog MIN PHÍ
Đây là ba h thng to blog min phí và thông dng nht
blogger.com-Rank 10 (thuc s hu ca Google!)
WordPress.com-Rank 9
LiveJournal.com-Rank 8
Vi mi h thng này, bn cn to mt tài khon-1 blog mi

1. Đặt cho blog cái tên liên quan đến site ca bn, mt cm t khoá chính

2. Trên mi blog này, viết mt bài báo dài và hay, hoc post gì đó v ch đề chính ca blog liên quan ti site mc tiêu ca bn
Nh đừng viết thng v bn thân site mc tiêu đó, nhưng nh tránh lp nhng ni dung đã có trên site đó. Không sao chép li điu gì bt k site nào khác trên Web, đặc bit là site ca bn. Hãy to cho nó ni dung hoàn toàn, nguyên bn 100%. Sp xếp sao cho cu trúc ca bài viết tht đẹp vi tiêu đề chính, tiêu đề ph, và các đon khai trin ch đề cha nhng cm t khoá( 3 hoc 4 cm t) tương t vi các cm t trên site chính. Các bài post này nên ít nht 500 t. Càng dài càng tt. Nh là không sao chép lp li các cm t, câu, tiêu đề chính hay bt k ni dung gì trên các blog mi này và site mc tiêu ca bn

3. Phía gn trên cùng bài viết ca bn ti mi blog, hãy chèn mt link liên quan ti t khoá quan trng bc nht mà site chính ca bn đề cp đến
Làm cho link này dn thng ti trang ch trên site ca bn, và không " nofollow " link đó. Hãy chc rng link này nm ti đon văn đầu tiên trên cùng ca trang. Hãy đặt nó nm gia ch không phi trên hay dưới đon văn. Phi đảm bo rng xung quanh link này là nhng ni dung liên quan hu ích.
Đừng đặt nhng link khác dn đến nhng site khác trên bài viết này. Ch mt link dn ti site mc tiêu ca bn mà thôi, gn v trí trên cùng ca bài viết, trong mt đon văn cu trúc đẹp. Kim tra bài viết tht cn thn để đảm bo chính t chính xác và ng pháp hoàn ho. Vi Google , điu này rt quan trng

4. Lưu li bài viết và công bđể c thế gii cùng biết đến.
Nếu bn đã hoàn thành tt vic này vi 3 trang blog min phí đã đề cp trên đây, ba bài viết s đem li cho bn giá tr xếp hng rt tuyt t Google đấy. Bn không cn phi ra sc qung bá nhng blog này. Ch cn Tri biết, đất biết, bn biết và Google biết là đủ.

Mo th 2.

Viết mt hai thông cáo (Press Releases) v site mi ca bn
Gi thì bn có th viết v chính site ca bn được ri. Đây là cách chúng ta s làm nhng thông cáo này tr thành nhng" tin tc có giá tr". Chúng ta s s dng chiến thut "Vch trn"

" Vch trn" nghĩa là gì?

" Vch trn" 1 vn đềđưa ra suy nghĩ mà mi người thường nghĩ v vn đề đó, sau đó chúng ta s chng minh là điu mi người thường nghĩ Sai Hoàn toàn.

Làm được điu này là bn đã đảm bo rng bài viết ca bn được nhng site thông cáo min phí chp nhn, và cui cùng thì độc gi s đọc tháng này qua tháng khác và hàng năm sau đó
Mt điu na là vch trn đây là ph nhn. Độc gi cũng ging như biên tp s nhn thy điu đó là tt nhiên, không th tránh khi. H mt mi vi tt c nhng th tp nham"tô hng ca ngi" đầy ry trên web - nhng thông cáo báo chí gi mo mà lp đi lp li rng thđó tuyt vi như thế nào.

Trong thông cáo ca mình bn hãy dn ra bn thân bn là ch nhân ca site mc tiêu đó và như mt " chuyên gia" trong lĩnh vc này. Bn hãy nói bt k điu gì cn nói để phn đối quan nim sai lm ph biến mà bn đang vch trn. Ti đầu và cui ca thông cáo, bn hướng đến site chính nơi mà người ta có th tìm thy nhiu thông tin hơn.

Bn hãy viết hai thông cáo này sao cho đim quan trng nht gn đầu, còn ít quan trng hơn thì gn cui hơn. Nhc đến site mc tiêu ca bn 2 hay 3 ln không cn đến links. Đặt link đâu đó gn v trí đầu (nếu được phép). Nếu không người ta s đặt cho bn mi mt link cui vi vai trò là địa ch liên h ca người ra thông cáo

Đây là danh sách khá hay nhng sites thông cáo min phí xếp th hng cao. Hu hết s mun đề ngh bán wider distribution* vi 30$, có khi hơn. Đừng để ý. C dùng chc năng distribution min phí thôi. Bn s cn đăng ký và cung cp địa ch email, tên site,vv... C làm vy, và gi nhng thông cáo bn đã viết

Đây là list mt s site "thông cáo báo chí min phí" khá hay phân loi theo rank t cao ti thp để bn th nghim
PRWeb.com (PR-7),
NewswireToday.com (PR-6),
PR.com (PR-6),
PRLeap.com (PR-6),
PRLog.com (PR-6)
và cui cùng là PressBox.co.uk (PR-6).
Không thy gii hn s bài viết bn có th np, nhưng nhng site này là nhng nơi khá hay ho để bn bt đầu. Theo chúng tôi bn nên viết mt thông cáo hoàn toàn mi cho mi site, vì copy li ni dung trên Internet tht là không hay chút nào, đúng không?
Hãy đợi vài ngày. Bài thông cáo ca bn thường s được công b 2-3 ngày sau khi np.

Theo sys345.blogspot.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts