Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, May 20, 2011


Bạn có muốn blog của mình sống động trên từng chi tiết không?Hôm nay chip chia sẻ mọi người code chèn Tivi vào blog xem trực tuyến.Mọi thông tin chiết các bạn vui lòng comment bên dước nhé??

Các bạn chỉ việc coppy những đoạn code bên dưới rồi chèn vào bài viết như của Chip nhé.

1.Code Itv:
<center><embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://itv.vtc.vn/modules/mod_itv_video/flash/player.swf?file=itv_h&amp;streamer=rtmp://119.18.184.226/live&amp;type=rtmp&amp;logo=http://blog.cuoinhe.net/anh/cuoinhe.png&amp;volume=80&amp;autostart=false&amp;repeat=none&amp;backcolor=000000&amp;frontcolor=EEEEEE&amp;lightcolor=0066CC" width="460" height="320"></embed>
</center>
Đăng By ChipKool


2.Code VTV1:
<div style="text-align: center;"><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRKYmIO45Vey4ZUcIg7wwfzXoA-yctlrk_SJEts_25RB2jDzuHIA" /></div><center><embed type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" src="http://vnexpress.net/Library/NewPlayer/mediaplayer52/player.swf?file=vtv11&amp;streamer=rtmp://117.103.232.2:1935/live&amp;type=rtmp&amp;volume=80&amp;autostart=true" allowfullscreen="true" backcolor="000000&amp;frontcolor=EEEEEE&amp;repeat=none&quot;" height="380" width="480"></embed></center>

3.Code VTV2:

<center><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" flashvars="streamer=rtmp://117.103.232.2:1935/live&amp;file=vtv2&amp;type=video&amp;backcolor=000000&amp;frontcolor=EEEEEE&amp;autostart=true" height="385px" src="http://tnvn.gov.vn/Images/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="480px" wmode="transparent"></embed></center>


4.Code VTV3:

<center><embed type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" src="http://vnexpress.net/Library/NewPlayer/mediaplayer52/player.swf?file=vtv31&amp;streamer=rtmp://117.103.225.3:1935/live&amp;type=rtmp&amp;volume=80&amp;autostart=true" allowfullscreen="true" autostart="true&amp;backcolor=000000&amp;frontcolor=EEEEEE&amp;repeat=none&quot;" height="370" width="480"></embed></center>


5.Code VTV4:

<center><embed type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" src="http://vnexpress.net/Library/NewPlayer/mediaplayer52/player.swf?file=vtv4&amp;streamer=rtmp://117.103.225.15:1935/live&amp;type=rtmp&amp;volume=80&amp;autostart=true" allowfullscreen="true" backcolor="000000&amp;frontcolor=EEEEEE&amp;repeat=none&quot;" height="380" width="480"></embed></center>


6.Code VTC1

<center><embed allowscriptaccess="always" src="http://clip.vietnamnet.vn/lib/player.swf?file=vtc11&amp;streamer=rtmp://117.103.225.15:1935/live&amp;type=rtmp&amp;volume=80&amp;autostart=true&amp;backcolor=000000&amp;frontcolor=EEEEEE&amp;repeat=none" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="460" width="560"></embed></center>


7.Code VTC2

<center><embed allowscriptaccess="always" src="http://clip.vietnamnet.vn/lib/player.swf?file=vtc21&amp;streamer=rtmp://117.103.225.15:1935/live&amp;type=rtmp&amp;volume=80&amp;autostart=true&amp;backcolor=000000&amp;frontcolor=EEEEEE&amp;repeat=none" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="460" width="560"></embed></center>Tạm thời Chip chia sẻ những code Tivi kênh chính.Bạn nào muốn code nào chip Post thêm.

Chúc bạn thành công??


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts