Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, April 17, 2011

(ChipKool) - Nếu bạn muốn blog của bạn tự động "Reload" lại thì bài viết này sẽ rất có ích cho bạn. Đây là code sẽ giúp blog bạn tự động Refresh lại trong một khoảng thời gian nhất định mà bạn có thể cài đặt trước, đơn vị sẽ tính bằng giây. Tiện ích này sẽ có thêm phần đếm thời gian theo phương thức lùi "count down time", tức nếu bạn đặt là 60 giây thì nó sẽ đếm từ 60, 59, 58...1 và sau đó nó sẽ tự động Refresh blog.


» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (hay bố cục)
3. Chọn thêm tiện ích (Add a Gadget)
4. Thêm 1 HTML/Javascript và chèn vào nó code bên dưới


<script language="JavaScript">

var countDownInterval=30; //thi gian refresh page

//configure width of displayed text, in px (applicable only in NS4)

var c_reloadwidth=200

</script>

<ilayer id="c_reload" width=&{c_reloadwidth}; ><layer id="c_reload2" width=&{c_reloadwidth}; left=0 top=0></layer></ilayer>

<script>

var countDownTime=countDownInterval+1;

function countDown(){

countDownTime--;

if (countDownTime <=0){

countDownTime=countDownInterval;

clearTimeout(counter)

window.location.reload()

return

}

if (document.all) //if IE 4+

document.all.countDownText.innerText = countDownTime+" ";

else if (document.getElementById) //else if NS6+

document.getElementById("countDownText").innerHTML=countDownTime+" "

else if (document.layers){

document.c_reload.document.c_reload2.document.write('Website s t động <a href="javascript:window.location.reload()">refresh</a> trong <b id="countDownText">'+countDownTime+' </b> giây')

document.c_reload.document.c_reload2.document.close()

}

counter=setTimeout("countDown()", 1000);

}

function startit(){

if (document.all||document.getElementById)

document.write('Website s t động <a href="javascript:window.location.reload()">refresh</a> trong <b id="countDownText">'+countDownTime+' </b> giây')

countDown()

}

if (document.all||document.getElementById)

startit()

else

window.onload=startit

</script>


5. Save tiện ích lại

Chúc bạn thành công

Theo Traidatmui.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts