Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, March 31, 2011


Đề bài:
Tìm ước chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của 2 số dương M,N

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
unsigned USCLN (unsigned n, unsigned m)
{
while (n != 0 && m != 0)
if (n>m)
n -= m;
else
m -= n;
if (n == 0)
return m;
else
return n;
}

unsigned BSCNN (unsigned n, unsigned m)
{
return n * m / USCLN(n, m);
}

void main()
{
unsigned n, m;

cout<<"\nNhap hai vao so nguyen duong : ";
cin>>n>>m;
cout<<"\nUSCLN cua :"<< n, m, USCLN(n,m);
cout<<"\nBSCNN cua :"<< n, m, BSCNN(n,m);
int getch();
}

Đăng By ChipKool

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts