Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, March 31, 2011


Đề bài:

Cho các số thực a,b,c,d. Nếu a ≤ b ≤ c ≤ d thì mỗi số được thay bởi số lớn nhất trong chúng; nếu a > b >c > d thì các số không thay đổi; ngược lại thì thay đổi mỗi số bằng bình phương của chính nó.# include <iostream.h>
# include <math.h>
void main ()
{
float a,b,c,d;
cout<<"\n nhap cac gia tri a,b,c,d:";
cin>>a>>b>>c>>d;
if ((a<=b)&&(b<=c)&&(c<=d))
cout<<"\n thuc hien thay the:";
cout<<d<<","<<d<<","<<d<<","<<d;
if (((a<b)&&(b<c))&&((b<c)&&(c<d)))
cout<<"\n binh phuong:";
cout<<a*a<<","<<b*b<<","<<c*c<<","<<d*d;
int getch ();
}

Đăng By ChipKool

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts