Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, March 31, 2011

Đề bài:

Bin lun gii phương trinh bc 2

ch
ương trình Chip đã Fix li và chy rt tt trên C Free


#include <iostream.h>
#include <math.h>
void main()
{
float a, b, c, delta;

cout<<"\nGiai phuong trinh bac hai AXý + BX + C = 0";
cout<<"\nCho biet ba he so A B C : ";
cin>>a>>b>>c;

delta = b * b - 4 * a * c;
if (delta<0)
cout<<"\nPhuong trinh vo nghiem";
else if (delta == 0)
cout<<"\nPhuong trinh co nghiem kep x1 = x2="<< -b/(2*a);
else
{
cout<<"\nPhuong trinh co hai nghiem phan biet\nx1 = "<< (-b + sqrt(delta))/(2*a);
cout<<"\nx2 = "<< (-b - sqrt(delta))/(2*a);
}
int getch();
}

Đăng By ChipKooL

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts