Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, March 31, 2011

Đề bài:

Bin lun gii Phương trình bc nht aX +b = 0


**********************************************
* Desigh By ChipKool *
* Chương trình chạy rất tốt (đã Fix)
**********************************************
#include<iostream.h>
#include <math.h>
void main()
{
float a, b;

cout<<"\nGiai phuong trinh bac nhat AX + B = 0:";
cout<<"\nCho biet ba he so A B : ";
cin>>a>>b;

if (a==0)
if (b!=0)
cout<<"\nPhuong trinh vo nghiem";
else
cout<<"\nPhuong trinh co nghiem khong xac dinh";
else
cout<<"\nDap so cua phuong trinh tren ="<< -b/a;
int getch();
}


Đăng By ChipKool

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts