Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, December 17, 2010

Tiện ích thống kê blog giúp người đọc và admin nắm được thông tin cơ bản về blog như tổng số bài viết, nhận xét, người đăng ký nhận bài viết qua email, hay thậm chí cả người theo dõi trên Twitter.

Để cài đặt tiện ích này, bạn chỉ cần dán toàn bộ phần mã dưới đây vào một tiện ích HTML/Javascript.

<script language='javascript' type='text/javascript'>
function snfbc(json){
document.write(parseInt(json.value.items[0].feed.entry.circulation));
}
function xfeedburner(uri){
if(uri){
document.write('<sc'+'ript src="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=e61a81bcdb1660ebf8bc1a7c130f1f7b&_render=json&uri='+uri+'&_callback=snfbc" type="text/javascript"></s'+'cript>');
} else{
return false;
}
}

function sntwitter(json){
document.write(parseInt(json.followers_count));
}
function xtwitter(user){
if(user){
document.write('<scr'+'ipt src="http://twitter.com/users/show/'+user+'.json?callback=sntwitter" type="text/javascript"></scr'+'ipt>');
} else{
return false;
}
}

</script>
<div style='float:left;padding:8px;'>
<img src="http://img72.imageshack.us/img72/5376/twittery.png" style="margin-right: 8px; float:left;" />
<a href="http://twitter.com/huynhatha" target="_blank" ><span style="float: left; margin-top:2px;padding:0;font-size:18px;color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">
<script type="text/javascript"> xtwitter("huynhatha") </script> Người theo dõi</span><br /><!--[if IE]><br /><![endif]-->
<span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size: 12px;color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Theo dõi trên Twitter</span></a>
</div><div style='clear:both;'/>

<div style='float:left;padding:8px;'>
<img src="http://img638.imageshack.us/img638/3243/rsss.png" style="margin-right:8px;float:left;" />
<a href="http://feeds.feedburner.com/huynh-nhat-ha" target="_blank" ><span style="float:left;margin-top:2px;padding:0;font-size: 18px; color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">
<script type="text/javascript"> xfeedburner("huynh-nhat-ha") </script> Người đăng ký</span><br /><!--[if IE]><br /><![endif]-->
<span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size:12px; color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Đăng ký!</span></a>
</div><div style='clear:both;'/>

<div style='float:left;padding:8px;'>
<img src="http://img684.imageshack.us/img684/6793/usersh.png" style="margin-right:8px;float:left;" />
<span style="float:left;margin-top:2px;padding:0;font-size:18px;color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">
<script style="text/javascript">
function showpostcount(json) {
document.write(parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10));
}</script>
<script src="http://huynh-nhat-ha.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script> Nhận xét</span><br /><!--[if IE]><br /><![endif]-->
<span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size: 12px;color:#000;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;"></span>
</div><div style='clear:both;'/>

<div style='float:left;padding:8px;'>
<img src="http://img707.imageshack.us/img707/3875/bloggerf.png" style="margin-right:8px;float:left;" />
<a href="http://huynh-nhat-ha.blogspot.com/search/label/?max-results=999" target="_blank"><span style="float:left;margin-top:2px;padding:0;font-size: 18px; color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">
<script src="http://huynh-nhat-ha.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script> Bài viết</span><br /><!--[if IE]><br /><![endif]-->
<span style="text-align:left;margin:0px;padding:0px;font-size:12px; color:#000;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">Xem tất cả!</span></a>
</div><div style='clear:both;'/>
Bạn cần thay đổi những phần được đánh dấu mảu đỏ lần lượt thành username trên Twitter, tên tài khoản Feedburner và tên địa chỉ blogspot của bạn.
Bài viết gốc

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts