Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, June 13, 2010

Các bạn tạo 1 HTML/JAVARSCRIPT sau đó dán đoạn code bên dưới vào na.

<script type="text/javascript" src="http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js"></script><script>if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('c3e9ba8f-ba25-49ad-a723-3c8cf811096e');</script><noscript>Get the <a href="http://www.widgetbox.com/widget/maukie-the-virtual-cat">Maukie - the virtual cat</a> widget and many other <a href="http://www.widgetbox.com/">great free widgets</a> at <a href="http://www.widgetbox.com">Widgetbox</a>! Not seeing a widget? (<a href="http://docs.widgetbox.com/using-widgets/installing-widgets/why-cant-i-see-my-widget/">More info</a>)</noscript>

Chip's Blog

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts